16 oktober 2019

Discriminatie bij uitzendbureaus?

Discriminatie op de werkvloer vinden we allemaal niet oké maar toch gebeurt het nog vaak zat. Vorig jaar werd er ingezoomd op de uitzendbureaus en bleek dat hier nog te veel mensen gediscrimineerd worden. Gelukkig gaat de overheid nu optreden. Werkgevers worden verplicht een beleid te voeren om discriminatie bij de werving en selectie te voorkomen. Doen ze dit niet? Dan kun je een flinke boete verwachten.

Discriminatie
Er zijn grote personeelstekorten. Mensen die bijvoorbeeld na een aantal jaar werkloos te zijn geweest weer de stap wagen naar vast werk, zijn vaak al onzeker. De uitzendbranche is dan een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt. Wanneer ze hier afgewezen worden op leeftijd, afkomst of gender kan dit tot grote onzekerheid leiden. Deze mensen moeten juist gestimuleerd worden om weer terug in de arbeidsmarkt te stappen. De uitzendbranche is zeer geschikt om de kracht van diversiteit te laten zien en dit zal dus ook in goede banen geleid moeten worden.

Steekproef
De inspectie voerde eind vorig jaar een onderzoek uit onder uitzendbureaus. Organisaties die aangesloten waren bij de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) werden onderzocht. Het bleek dat 13 procent van de ondervraagde uitzendbureaus soms arbeiders van bepaalde afkomst buiten houden. Vervolgens werd deze steekproef ook gehouden onder uitzendbureaus die niet bij de ABU zijn aangesloten. Hier bleek dat 40 procent van de uitzendbureaus, krachten van bepaalde afkomst niet op pad te sturen naar een werkgever. Een zorgwekkende situatie waarbij talent niet gebruikt wordt en wat uitzendkrachten zeer onzeker kan maken.

Oplossingen
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaan strengere controles uitvoeren. De ABU zal eigen verantwoordelijkheid nemen door extra eisen te stellen aan het lidmaatschap van de brancheorganisaties. Wanneer ABU-leden niet aantoonbaar in het bezit zijn van een antidiscriminatiebeleid en meerdere malen de fout ingaan, zal hun lidmaatschap worden beëindigd. Daarnaast zullen er ook mystery calls worden uitgevoerd om te testen of de uitzendbureaus zich daadwerkelijkheid houden aan het antidiscriminatiebeleid. Om de omvang van het probleem in kaart te brengen zal er een meldpunt worden ingesteld waar discriminerende verzoeken achtergelaten kunnen worden. De inspecteurs zullen voornamelijk gaan controleren onder uitzendbureaus die niet zijn aangesloten bij de ABU. Zo kunnen ze meer druk uitoefenen om discriminatie tegen te gaan.

Campagne
Arbeidsdiscriminatie is een algemeen probleem dat gezamenlijk aangepakt moet worden. Daarom is de ABU bezig om met verschillende partijen een campagne op te starten om dit probleem onder de aandacht te brengen. Ook hebben ze voorlichtings-en trainingsmateriaal ontwikkelt om op de juiste manier gesprekken te voeren en discriminatie snel te kunnen herkennen. Er wordt hard gewerkt om een omslag te realiseren en daarbij is ieders inzet hard nodig.

Ben jij een ondernemer met een eigen uitzendbureau en wil je meer vertellen over hoe jullie discriminatie tegengaan? Stuur je aanmelding naar info@stayintouchmedia.nl en de redactie zal kijken of er voldoende draagvlak is.

Ander nieuws

3 december 2019

10 inspirerende bedrijven die voor werkgeluk gaan

Je personeel is je visitekaartje, het zijn de ambassadeurs van jouw bedrijf. Het is daarom je kostbaarste bezit dat je zal moeten koesteren. Werkgeluk betekent... Lees meer »

2 december 2019

Het Business NL LinkedIn Journaal: Kennis en Ontwikkeling

Hoe zorg jij ervoor dat je blijft ontwikkelen? Blijven leren en ontwikkelen is één van de belangrijkste doelen voor een ondernemer. Je kunt niet achterblijven... Lees meer »